Football freestyle żongler

Football freestyle żongler Football freestyle żongler

Pokaz żonglerki artystycznej jedynego takiego performera w kraju. Połączenie freestyle football z klasyczną żonglerką. Artysta odbija oraz rzuca piłki wieloma partiami ciała używając nawet 5 dużych piłek jednocześnie.